Bien Bao Giao Thong
Bien Bao Giao Thong

Bien Bao Giao Thong

by AT Software app developer

Advertisement

Bien Bao Giao Thong app development description

Ứng dụng tổng hợp tất cả biển báo của 6 loại biển báo hiệu đường bộ mới nhất hiện nay :
-Biển báo cấm
-Biển báo nguy hiểm
-Biển hiệu lệnh
-Biển chỉ dẫn
-Biển phụ
-Vạch kẻ đường

Ngoài ra còn có :
-Quy tắc giao thông đường bộ
-Mức phạt vi phạm

Các bạn cũng có thể thêm biển báo vào mục ưa thích của mình
Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn

AT Software thân chúc

From: Vietnam
Category: Utility
Download links:
Download
Loading...

Bien Bao Giao Thong app development screenshots

Bien Bao Giao ThongBien Bao Giao ThongBien Bao Giao ThongBien Bao Giao ThongBien Bao Giao ThongBien Bao Giao ThongBien Bao Giao Thong

More apps from Bien Bao Giao Thong app developer

Bien Bao Giao Thong app development ranking